Undervisning

Forelesning om ost

Osteforelesning

Av og til får jeg spørsmål om det ikke føles tomt å ha forlatt mitt forrige yrke.  Svaret er nei, av to grunner.

For det første var jeg bra lei av Kvalitetsreformen (“Målene for Kvalitetsreformen kan oppsummeres i tre punkter: Kvaliteten på utdanning og forskning skal bli bedre, intensiteten på utdanningen skal økes og internasjonaliseringen skal økes.” fra Regjeringen).  Bare glede i å slippe det hykleriet som følger med å ha NOKUT hengende omkring.

For det andre så har jeg ikke på noen måte sluttet å undervise.  Men jeg foreleser om andre ting.  Her om hvordan man lager ricotta.  I rollen som gjesteforeleser på Universitetet i Agder.

Kommentar-fritt nettsted