Besseggen med Arne

På Valdresflye er det for mye snø

Da vi passerer over Valdresflye gjør tvilen seg gjeldende: Det er for mye snø. Det er ikke mulig å klatre opp Besseggen med 10cm snø.

Kraftkost!

Bessheim fokuserer på mat. Her ……….

Dette er et utdrag; arikkelen er her:Besseggen med Arne