Arkivet

Griseri

Norsk kulturlandskap

Norsk kultur(landskap)

Norsk kultur

Norsk kultur

Med alle forbehold om at det enda er noen dager igjen, så har dette oppholdet i Norge med Livia vært et ……….

Dette er et utdrag; arikkelen er her:Griseri

“Lunch” til syv euro

Lunch

Ti euro

Det tar en full time å gå fra Grisehuset til konditoriet på Kirkenær. Der kan jeg svi av drøye ti euro. Da er avisen inkludert! Så tar det en time å gå tilbake. Mer er det ikke å si om den saken tror jeg.