Arkivet

Hvor skarp er du?

Jeg leser Real World Image Sharpening av Bruce Fracer og Jeff Schewe (Amazon). Den handler ene og alene om å skarpe opp bilder. Derfor handler den om effekten av høyere ISO, om signal-støyforhold i (digitale) kamera, hva øyet ser (og ikke ser), og alt annet som viser seg å være relevant når det blir snakk om å skarpe opp bildene. Tenk at noe som er så tilsynelatende enkelt skulle være så komplisert! Herlig.

Jeg setter ……….

Dette er et utdrag; arikkelen er her:Hvor skarp er du?

Stille

Kommer ikke bussen snart?

Kjedelig katt

I den lange rekken av ting man burde kunne, ett eller annet sted i den bunken ligger “konvertere til ……….

Dette er et utdrag; arikkelen er her:Stille