Arkivet

Undervisning

Forelesning om ost

Osteforelesning

Av og til får jeg spørsmål om det ikke føles tomt å ha forlatt mitt forrige yrke. Svaret er nei, av to grunner.

For det første var jeg bra lei av Kvalitetsreformen (“Målene for Kvalitetsreformen kan oppsummeres i tre punkter: Kvaliteten på utdanning og forskning ……….

Dette er et utdrag; arikkelen er her:Undervisning