Geco og Livia

Dette året har mye dreid seg om disse to.

17. mai

Ikke lett å si hvem som er mest stolt.