RAW eller JPEG

Jeg tok samme bilde av månen med noen sekunders mellomrom.

Utsikten fra Digeråsen.

Utsikten fra Digeråsen.

Først RAW derefter JPEG. Her er utsnitt av de to.

Månen i RAW

Månen i RAW

Begge ble tatt ……….

Dette er et utdrag; arikkelen er her:RAW eller JPEG