Arkivet

RAW eller JPEG

Jeg tok samme bilde av månen med noen sekunders mellomrom.

Utsikten fra Digeråsen.

Utsikten fra Digeråsen.

Først RAW derefter JPEG. Her er utsnitt av de to.

Månen i RAW

Månen i RAW

Begge ble tatt ……….

Dette er et utdrag; arikkelen er her:RAW eller JPEG