RAW eller JPEG

Jeg tok samme bilde av månen med noen sekunders mellomrom.

Utsikten fra Digeråsen.

Utsikten fra Digeråsen.

Først RAW derefter JPEG.  Her er utsnitt av de to.

Månen i RAW

Månen i RAW

Begge ble tatt medkamera (FujiFilm X100S) på stativ, og med selvutløser. I begge tilfelle er det 1/5s, f/5.6 og ISO 200. Det du der er 100% crop (det vil si pxel er 1:1).

Månen i JPEG

Månen i JPEG

Det ene ble konvertert til JPEG FINE i kameraet (“fotografert i JPEG”) mens det andre er konvert fra RAW i Lightroom.  Begge er eksportert i 100% kvalitet.

På fil er RAW-bildet åtte ganger så stort.

Kommentar-fritt nettsted