Lese

Marianne

Den ene har laget den andre, her i blitzlys

Søndre Spro

Den blå timen

Vet ikke riktig hvorfor jeg tvilte, men også når man fotograferer blir man bedre når man øver. Som ……….

Dette er et utdrag; arikkelen er her:Lese