Arkivet

En del av livet er forbi

Kjøpt hos Unibok i Tromsø i 1985.

Ikke fritt for at det er trist å kaste Encycopledia Britannica. Men livet går videre, får vi håpe.

180 kg bøker levert til resirkulering


Et kjøp av Britannica, det første studieåret, det er en konkretisering av mange drømmer og mye håp. Når det hele 35 år senere reduseres til en kvittering fra en miljøstasjon, da er mye sagt.

Kommentar-fritt nettsted