Norge på ett brett

Hva kan en mann oppleve på ett år, mens han reiser mellom ett liv her og ett liv der?

Kommentar-fritt nettsted